la-foto

Territori Maragall

Es dóna el fet que sóc veïna de la família Maragall. Dono fe que al barri sempre se’ls ha tingut molta estima. De fet, fa un any exacte, en motiu de la celebració del 150è aniversari del naixement de Joan Maragall, es va col·locar un bust a la Plaça Molina, creació d’un dels seus fills.…